@xvilo Yes, nu nog even zien te fixen dat het domein snel.social voor domein handelingen wordt gebruikt en Sander.social voor backend haha

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance