Follow

RT @NadiaBouras@twitter.com

Ik vroeg aan mijn dochter van 6 of ze even op haar zusje (3) wilde letten.

Zij: ‘Mag ik ook even kind zijn?!’

🐦🔗: twitter.com/NadiaBouras/status

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance