Follow

RT @PauperhostingNL@twitter.com

Enkele containers uit ons kubernetes platform zijn vannacht losgeslagen en aangespoeld op Terschelling, de betrokken klanten zijn geinformeerd en verzocht om deze zsm. op te halen. Eventuele waterschade wordt helaas niet vergoed.

🐦🔗: twitter.com/PauperhostingNL/st

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance