Follow

RT @Sanneke89@twitter.com

Ik moet voor april mijn woning uit vanwege renovatie. Dus GEZOCHT;
Huurwoning van max. 710 euro
Of kamer met rustige oudere huisgenoten van max. 500 euro.
In Rotterdam of Schiedam.
RT = eeuwige liefde. ❤️

🐦🔗: twitter.com/Sanneke89/status/1

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance