Follow

RT @danielverlaan

Zet nooit, maar dan ook helemaal nooit, je boardingpass op Twitter @peterverhaar. En roep al helemaal niet mensen op om het te doen.

Ik weet nu naast jouw privégegevens ook de namen, e-mailadressen en telefoonnummers van je vrouw en dochter.

🐦🔗: twitter.com/danielverlaan/stat

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance