Follow

Ja daarom heb ik dus altijd een compas in mijn borstzakje

RT @Heuvelachtigs@twitter.com

*Voert adres in*
*selecteert route*
*drukt op start*

Navigatie: rijd weg in noordwestelijke richting

🐦🔗: twitter.com/Heuvelachtigs/stat

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance