Follow

RT @JScheurbuijck@twitter.com

Iemand heeft op een fietspad in Almere om de twee meter een blikje Lander Bräu tussen de betonblokken geplaatst. Een paar km lang. Ik begrijp dat wel, zo’n projectje, elke dag op weg naar je werk een nieuw biertje toevoegen.

🐦🔗: twitter.com/JScheurbuijck/stat

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance