Follow

RT @danielverlaan@twitter.com

Ik krijg toch gemiddeld vier keer per week ruzie in de trein omdat ik mensen die alvast willen instappen terwijl anderen uitstappen heel vakkundig aan hun rugtasje terug het perron op trek 🥰😇

🐦🔗: twitter.com/danielverlaan/stat

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance