Follow

RT @mboelen@twitter.com

Hoi @TransIP@twitter.com - fijn dat jullie de netwerkengineers controleren, maar rebooten gaat wel erg ver?

🐦🔗: twitter.com/mboelen/status/117

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance