Follow

RT @sadboycIub@twitter.com

ik ben gestart met mijn studie toen het leenstelsel begon, en ik rond mijn studie waarschijnlijk af als het leenstel wordt afgeschaft

🐦🔗: twitter.com/sadboycIub/status/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance