Follow

RT @GlennDeMondt@twitter.com

Jongeren die naar porno kijken krijgen een verkeerd en ongezond beeld van hoe snel een loodgieter langskomt.

🐦🔗: twitter.com/GlennDeMondt/statu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance