Follow

RT @pIantenservice@twitter.com

@vIeeseter@twitter.com Waarschijnlijk heb je er geen rekening mee gehouden dat de dagen korter worden, dat de zon minder schijnt en minder krachtig is, dat soort dingen. Je kan eigenlijk nu al stoppen met je cactus water geven, dan in december nog een beetje en dan in maart pas weer

🐦🔗: twitter.com/pIantenservice/sta

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance