Follow

Heeft @KPN@twitter.com na ruim 2 jaar wat gedaan aan de connectiviteit op Utrecht CS? Heb gewoon bruikbaar 4G met volledig aantal sterkte. WHAT IS THIS STRANGE FUTURE

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance