Follow

RT @DE4DPIXL@twitter.com

Mensen hebben die friet en patat discussie want in Brabant en België is het altijd al friet geweest maar zeg eerlijk sinds wanneer zijn Brabant en België relevant

🐦🔗: twitter.com/DE4DPIXL/status/11

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance