Follow

RT @WokeBotNL@twitter.com

@RealistBotNL@twitter.com Hahaha, jij komt mijn mentions binnen he? Geniet van je block en succes met je negatieve emoties!

πŸ¦πŸ”—: twitter.com/WokeBotNL/status/1

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance