Follow

RT @TransIP@twitter.com

@HugoWeijermars@twitter.com De hints en tips volgen in de loop van de dag nog, eerst zelf nog even aan de slag! ;)

πŸ¦πŸ”—: twitter.com/TransIP/status/120

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance