Follow

RT @TransIP@twitter.com

Fantastisch om te zien dat er zoveel Price Hacks gelukt zijn! Mocht je er nou echt niet uitkomen: mede-hackers op een bepaald forum GoT your back!

🐦🔗: twitter.com/TransIP/status/120

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance