Follow

RT @RegiotramU@twitter.com

Dat is pas echt proppen! In- en uitstap proef vandaag met reizigers aan boord van Tram 22 ⁦@uithoflijn@twitter.com⁩ !

🐦🔗: twitter.com/RegiotramU/status/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance