Follow

RT @ArnoLeblanc@twitter.com

Station Eindhoven wordt zondag Eindhoven Centraal. En daar moeten wel wat dingen voor gebeuren. De blauwe borden worden de komende dagen aangepast. @NS_online@twitter.com @ProRail@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/ArnoLeblanc/status

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance