Follow

RT @doetietsmettaal@twitter.com

‘Het kwik’ 🌡 is een mooie in de categorie woorden en uitdrukkingen die technisch gezien zijn ingehaald door de tijd, maar in de taal overleven, zoals ‘op de buis’ 📺 en ‘ophangen’. 📞

🐦🔗: twitter.com/doetietsmettaal/st

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance