Follow

RT @julesdekeiser@twitter.com

Kinderen van nu: iPhone 13, reserve swapfiets, Netflix abonnement, eigen wc, party in France, Ziggo on demand, elke week naar de kapper, 84 paar Nikes

Wij op die leeftijd:

🐦🔗: twitter.com/julesdekeiser/stat

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance