Follow

RT @TransIP@twitter.com

TransIP Recommends #58 tran.si/recommends-58 Welke goede voornemens heb jij voor jouw website of applicatie? Deze lijst met voorspellingen voor #2020 helpt je op weg!

🐦🔗: twitter.com/TransIP/status/121

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance