Follow

RT @TransIP@twitter.com

Voorkomen is beter dan genezen en dat gaat ook op voor veilig mailen. Met technieken als DMARC voorkom je dat spammers zich als jou voordoen, maar ook dat mail niet kan worden gemanipuleerd. Lees meer op ons blog: tran.si/veilig-mailen

🐦🔗: twitter.com/TransIP/status/121

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance