Follow

RT @BirgitVerhoeven@twitter.com

Wat er tijdens dit interview gebeurt, is té vreemd.
Ik wist even niet wat ik er mee moest, maar ik ben eruit. Dit moet ik delen. Eva van Zeeland bood zwangere vrouwen een blender aan als ze zich niet laten vaccineren. Dit is overigens niet het hele interview. Kijk!

🐦🔗: twitter.com/BirgitVerhoeven/st

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance