Follow

RT @mvrmartini@twitter.com

mijn vriend is momenteel achter mijn rug buiten met ene ciara???? wtf?????? all men are trash

🐦🔗: twitter.com/mvrmartini/status/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance