Follow

Na de uitspraak van het College van Beroep over de Toegangsregulering van en zullen partijen als @E_FIBER@twitter.com echt moeten doorpakken met de aanleg. Er is meer concurentie/samenwerking nodig in dit veld. Hopelijk gaat de aanleg in nog door.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance