Follow

RT @barthoboer@twitter.com

Met ingang van vandaag rijden we een speciale Basisdienstregeling.

⚠️ Reis verantwoord en veilig. Dus alleen als het echt moet. En houd voldoende afstand. ⚠️

🐦🔗: twitter.com/barthoboer/status/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance