Follow

RT @nizarabier@twitter.com

Mijn reisplannen voor 2020:

Woonkameroen
Tuinzania
Halsinkie
Islamabadkamer
Schuurmonnikoog
Toiletland
Berging aan Zee
Serre Leone
Keukenhof
Parijskast
& de Balkonlanden

🐦🔗: twitter.com/nizarabier/status/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance