Follow

RT @ruygrocks@twitter.com

Mensen, zet snel je LinkedIn op privé. CEO Thijs van der Heide vertrekt bij RUMAG en ik wil voorkomen dat-ie met jouw en mijn cv aan de haal gaat.

🐦🔗: twitter.com/ruygrocks/status/1

@xvilo

o die RUMAG...

Ben blij dat ik geen CV heb, kan Microsoft / LinkedIn er ook niet mee aan de haal gaan.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance