Follow

Hoi @Blendle@twitter.com, is dit een bug? Ik heb premium maar ik moet toch extra betalen voor een interessant artikel.. hoe zit dit??

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance