Follow

RT @MinIenW@twitter.com

Zowel de theorie- als de praktijkexamens moeten doorgaan in de 1,5 meter-samenleving. Daarom heeft het CBR allerlei maatregelen genomen. 🚘

@CBRcommunicatie@twitter.com

πŸ¦πŸ”—: twitter.com/MinIenW/status/126

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance