Follow

Voor het eerst dat ik niet naar App Updates uit kijk. Heb automatisch updaten maar uitgezet 🥺

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance