Follow

RT @Danique_EM@twitter.com

Ben ik de enige die soms in de auto rijdt en na 5-10 minuten denkt ‘Holy shit, wat is er in de afgelopen minuten gebeurd? Waren die stoplichten wel groen? Heb ik niemand aangereden? Hoe ben ik niet aangereden? Krijg ik binnenkort een boete binnen?’

🐦🔗: twitter.com/Danique_EM/status/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance