Follow

Hoi @TriodosNL@twitter.com, ik ben aan het kijken of ik kan overstappen van @bunq@twitter.com naar jullie. Maar kan ik als prive persoon ook de API gebruiken van developer.triodos.com met mijn eigen rekeningen? Zou namelijk érg fijn zijn.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance