Follow

RT @BoelensL@twitter.com

Wanneer je de plannen van het kabinet goed leest en ziet dat ze precies niets doen aan klimaatverandering.

🐦🔗: twitter.com/BoelensL/status/13

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance