Follow

Als dit niet het einde van burgemeester Femke Halsema oplevert, dan weet ik het ook niet meer

RT @annaholligan@twitter.com

Countdown to partial lockdown. Scene in The Hague 25 mins before new rules kick in

🐦🔗: twitter.com/annaholligan/statu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance