Follow

RT @WouterZwart@twitter.com

Nederland haalde afgelopen dagen 4 keer het internationale nieuws. In volgorde:
- explosie van coronabemettingen,
- de meneer die daarop reageert met “we are smart people” (bij Al Jazeera),
- vervolgens hossende cafégangers in Den Haag.
- En daarna dit👇 twitter.com/reuters/status/131

🐦🔗: twitter.com/WouterZwart/status

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance