Follow

RT @charlotbouwman@twitter.com

Het enige positieve aan Corona is dat we deze kerst niet naar het familiediner hoeven!

🐦🔗: twitter.com/charlotbouwman/sta

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance