Follow

RT @bol_com@twitter.com

Als je dit jaar lootjes gaat trekken, dan hebben we een tip: trek ze snel, want de laatste zijn het zwaarst.

🐦🔗: twitter.com/bol_com/status/132

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance