Follow

RT @jeroen@twitter.com

Je eet al je hele leven frikandellen. Maar je weigert je te laten vaccineren, want je weet niet wat er in zit.

🐦🔗: twitter.com/jeroen/status/1329

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance