Follow

RT @mvdz_@twitter.com

Het is een wat ingewikkeld schema, maar het bevat goed nieuws: als alles goed gaat, kan rond het einde van het derde kwartaal, eind september, iedereen in Nederland (18+) gevaccineerd zijn.

🐦🔗: twitter.com/mvdz_/status/13461

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance