Follow

RT @rik_rutten@twitter.com

De PVV-retoriek is dus zo ingeburgerd dat een verkiezingsprogramma dat korans en moskeeën wil verbieden en mensen met een dubbele nationaliteit het stemrecht wil ontnemen wordt samengevat als "140 rijden en veel geld naar de zorg"

parool.nl/nieuws/pvv-in-verkie

🐦🔗: twitter.com/rik_rutten/status/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance