Follow

Maar mag IK dan ook in het OMT? Voordeel: ik heb geen financieel belang daarbij πŸ‘

RT @Teletekst@twitter.com

Farmaceuten willen plek in OMT

πŸ¦πŸ”—: twitter.com/Teletekst/status/1

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance