Follow

RT @jelleprins@twitter.com

@hugodejonge@twitter.com @GGDGHORNL@twitter.com kunnen jullie verduidelijken hoe je iedereen die dat wil voor 1 juli een eerste prik gaan geven, terwijl hier pas eind juni mee begonnen gaat worden?

🐦🔗: twitter.com/jelleprins/status/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance