Follow

RT @Bart_Dirks@twitter.com

Bij @JumboSupermarkt@twitter.com dachten ze op de gebaksafdeling: laten we in één keer de Brabanders en de Limburgers op de kast jagen.

🐦🔗: twitter.com/Bart_Dirks/status/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance