Follow

Uhm, kunnen we dit even opnieuw proberen? Ik ben nog niet ready voor een nieuwe pandemie...

RT @ADnl@twitter.com

Een 41-jarige man uit China is voor zover bekend als eerste mens besmet geraakt met vogelgriepstam H10N3 ad.nl/buitenland/eerste-mensel

🐦🔗: twitter.com/ADnl/status/139972

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance