Follow

RT @LoranKloeze@twitter.com

Bij 100 likes ga ik een Chrome-extensie maken die alle huizenprijzen op Funda uitdrukt in Sywerts zoals hier.
Lekker meedoen met de hype. Shoot me.

🐦🔗: twitter.com/LoranKloeze/status

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance