Follow

RT @locuta@twitter.com

OPROEP: Vanaf vandaag gaan veel musea, bioscopen en theaters, sportaccommodaties voor het eerst in ruim een half jaar open. Kom je daar vandaag: laat voor de zekerheid kraanwater even doorspoelen. Een legionellabesmetting door lang stilstaand water zou vervelend zijn! Delen=lief

🐦🔗: twitter.com/locuta/status/1401

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance