Follow

RT @danielverlaan@twitter.com

De nieuwe Dubbeldekkers van de NS hebben voortaan camera's in de coupés. FYI:

> De meldkamer van de NS kan binnenkort bij een incident live meekijken
> De beelden worden standaard max 7 dagen opgeslagen, bij een incident max 30 dagen
> De camera's hebben geen microfoon

🐦🔗: twitter.com/danielverlaan/stat

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance