Follow

Hoe heeft het toch zó mis kunnen gaan met deze mensen? What happened? Opvoeding? Games? Ik weet het niet 😢

RT @Brittjje@twitter.com

Wat een dwazen. Deze vergelijking met Anne Frank? Een kind wat werd afgevoerd naar een concentratiekamp, de meest vreselijke dingen gezien heeft om vervolgens te sterven vergelijken met Joke die zonder testbewijs niet meer zes keer mag opscheppen in ‘n all inclusieve hotel ? Joe.

🐦🔗: twitter.com/Brittjje/status/14

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.org.uk

General purpose mastodon instance